Tình người dâng hiến

5/10/2012 2:49:13 PM

Chiều tím mây bay vương lệ nhoà

Đồi cao tím biếc một trời hoa

Mong lung cõi thế đời chua xót

Nắng nhạt thôi rơi ngã tiếng sầu

Chiều tím mây loang máu cứu đời

Hắt hiu gió thoảng lệ tuôn rơi

Giang tay Cứu Chúa ôi nhân thế

Gai nhọn đâm thâu máu rỉ lòng

Chiều tím mưa rơi thềm lá đổ

Trần gian lắng động lẽ u hoài

Hương hoa toả ngát màu tang biếc

Lay nhẹ nàng thơ khép nép sầu

Chiều tím tình đời tình muôn kiếp

Tình người tình Chúa kết mộng duyên

Tình trao nhân thế tình dâng hiến

Tình mãi dâng tình duyên chẳng phai

Huế 14/4/2009

Tâm Nhi

Lên đầu trang