TÌNH CHÚA VÔ VÀN!!!

3/26/2016 7:07:29 AM

Món Quà mà Chúa thương ban

Là Cây Thập Giá chứa chan Tình Ngài!

Bạc vàng, châu báu, lâu đài

Thay nhau đổi chủ, nên Ngài chẳng ban!

Dù đời lận đận, gian nan

Không quên ''Tình Chúa Vô Vàn'', Chúa ơi!

Trước ''Giây Phút Chúa Tắt Hơi'

Ngài ban ''Thánh Mẫu Tuyệt Vời'' cho con!

Nhờ Tình Mẫu-Tử sắt son

Nhìn lên ''Thánh Giá cho con: Diễm Tình!''

Vì con, Thiên Chúa Giáng Sinh!

Vì con, Ngài bị đóng đinh trên đồi!

Vì con, ''Tế Lễ Đền Bồi''

Vì con, Chúa chết để rồi Phục Sinh!

Vì con, Chúa lại ''Ẩn Mình''

Ở trong ''Bánh-Rượu'', chứng minh Tình Ngài!!!

Đời con dù lắm chông gai

Vẫn tin rằng ''Chúa An Bài'' đoái thương!!!

Tạ Ơn ''Tình Chúa Khôn Lường!''

Đời là cõi tạm ở dương thế này!!!

Trước khi, nhắm mắt, xuôi tay

Ôm hôn ''Thánh Giá giải bày Tình Thương''

Tạ Ơn ''Thánh Mẫu Thiên Đường''

Giúp con theo Chúa, chẳng vương vấn gì!!!

Phan Văn Phước

Đức Quốc, Thứ Sáu Tuần Thánh, 25.3.2016

Lên đầu trang