Tình Chúa kêu mời

7/18/2012 9:06:28 PM

Tiếng chuông vọng lại từ xa...

Lắng nghe Tình Chúa thiết tha kêu mời:

''Đi dâng Thánh Lễ, con ơi

Lên Cha Nhân Ái ở nơi Thiên Đình

Cùng dâng có Mẹ Đồng Trinh

Nhìn Con diễn nghĩa ''Diễm Tình Cao Xa''!

Tình nào trong cõi người ta

Sánh bằng ''Lời ở trong Cha'' (1) xuống trần

Làm Con Trinh Nữ ''Hồng Ân'' (2)

Chết trên Thập Giá, cứu Dân của Ngài??? (3)

Quỳ dâng ''Hy Lễ Ngôi Hai''

Bằng ''Tin, Cậy, Mến'' không phai bao giờ!

Cám Ơn Tình Chúa vô bờ

Nghe chuông, lòng trải thành thơ dâng Ngài

Đời là Thánh Lễ kéo dài:

Đồng hành với Mẹ, Ngôi Hai cứu đời...

Chuông ngân là Tiếng Chúa Trời

Nhắc con sống Đạo giữa đời phù vân

''Phù vân trả lại phù vân'' (4):

Bốn dài, hai ngắn, mộ phần, cỏ xanh...

Hồi chuông là những âm thanh

Nâng hồn lên Chúa (5) nhân lành, tối cao

Cúi xin Chúa đến ngự vào (6)

Lòng con mong mỏi, khát khao Tình Ngài!

 

Phan văn Phước

Đức Quốc, 18.7.2012


Kính mời quý Vị nghe: 

Ca Khúc Trầm Hương - Hoàng Oanh - YouTube

Ca khuc tram huong - YouTube

Ca Khúc Trầm Hương - Dao Kim - YouTube

Ca Khúc Trầm Hương.CĐ.AveMaria Nat Shr DC - YouTube

Ghi chú

1. Tin Mừng theo Thánh Gioan 1,1 và 1,18: ''và Lời ở trong Thiên Chúa. Con Một ở nơi cung lòng Cha.''

2. Tin Mừng theo Thánh Luca 1,28: ''Hãy vui lên, hỡi Hồng Ân.'' (Ơn Đầy, Ơn Lớn: Gratia plena: Pleine Grâce) ''Hồng Ân'' là Biệt Danh mới mà Thiên Chúa sai Sứ Thần Gabriel đến xướng lên để kính chào, tôn vinh Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai.

3. Tin Mừng theo Thánh Matthêô 1,21: ''...vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội.''

4. Dịch từ tiếng Latinh: Vanitas vanitatum: Phù vân của mọi phù vân. (Vanités des vanités)

5. Trong Thánh Lễ, Chủ Tế xướng lên: ''Hãy nâng tâm hồn lên.'' Và Cộng Đoàn thưa: ''Chúng con đang hướng về Chúa.''

6. Trước khi rước Mình Thánh Chúa, tín hữu đọc: ''Lạy Chúa, con chẳng đáng cho Chúa ngự vào linh hồn con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.''

Lên đầu trang