Tin Thiên Chúa phải thực hành những gì Ngài dạy

9/18/2021 12:35:17 PM
Suy niệm ngày thứ 7 sau CN 24 TNB, (18/9/2021)

Lc8_4-15.jpg
Ảnh: church.mt

Hôm nay phần Phụng vụ Lời Chúa ( 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15) muốn trình bày cho mỗi chúng ta, là những ki-tô hữu về cách thức đón nhận Lời Chúa và thực hành điều Chúa dạy. Chúng ta sẽ được tra vấn về mảnh đất tâm hồn của chúng ta bấy lâu nay? Chúng ta thuộc mảnh đất vệ đường? Sói đá? Bụi gai? Hay đất tốt? Cách thức lắng nghe Lời Chúa quyết định cho việc sống đạo hay thực hành đạo của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.

Nơi bài đọc I, Thánh Phaolô nhắc nhở Ti-mô-thê và các ki-tô hữu chúng ta rằng: “hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện.” (c. 14). Làm sao tuân giữ điều răn của Chúa được nếu trước đó chúng ta không để ý tìm hiểu, học hỏi, đón nhận và lắng nghe chăm chú cũng như để tâm. Làm sao nghe được Lời Chúa nếu chúng ta cứ lơ đãng, chia trí, suy nghĩ lông bông, xoay ngược xoay xuôi, liếc dọc liếc ngang và ngủ gà ngủ gật trong khi tham dự Thánh lễ. Với thái độ như thế, thì Lời Chúa làm sao thấm nhập vào được tâm trí lòng của chúng ta. Với thái độ như thế, làm sao chúng ta có chất liệu, có men Lời Chúa để làm ‘dấy bột cuộc sống’ được. Đừng hỏi tại sao bấy lâu nay, chúng ta ở bên cạnh các gia đình anh chị em lương dân mà không có tiến triển, không có truyền giáo, không thể làm chứng, không thể làm gương sáng,…là vì chúng ta không có Lời Chúa, chúng ta không có Chúa ở cùng trong mọi hành vi cử chỉ. Là vì chúng ta không để cho “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Tuy nhiên, làm sao “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” trở thành câu châm ngôn sống cho cuộc sống hằng ngày được nếu trước đó chúng ta không để tâm trí lắng nghe và đón nhận Lời Chúa?

Chúa Giê-su trong bài Tin mừng đã đưa ra cho chúng ta 4 loại đất tâm hồn ngang qua các hình ảnh là vệ đường, là sói đá, là bụi gai và đất tốt để mỗi chúng ta tự vấn lương tâm mình: tôi đang thuộc loại thửa đất nào để chấn chỉnh lại cách nghe và cách thực hành của chúng ta.

Có thể tôi là mảnh đất vệ đường khi tham dự Thánh lễ, tôi đã nghe Lời Chúa nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng tôi, kẻo tôi tin mà được cứu độ.

Có thể tôi là thửa đất thuộc loại sói đá khi tôi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng tôi không có rễ, vì tôi chai cứng, vì tôi lì lợm. Vì thế, tôi tin nhất thời, và khi gặp thử thách gian nan, tôi dễ dàng bỏ cuộc vì không có chiều sâu.

Có thể tôi là thửa đất thuộc bụi gai khi tôi nghe, nhưng dọc đường hay trong cuộc sống bị những nỗi lo lắng, tiền bạn, tình cảm, nhục dục, đam mê làm chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.

Và có thể tôi là thửa đất tốt khi tôi nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì tôi có thể sinh hoa kết quả.

Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con để con nhìn lại cuộc sống của con ngang qua cách thức lắng nghe Lời Chúa hầu con thực hành Lời Ngài dạy trong mọi đường đi nước bước. Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Lên đầu trang