Tín thác

4/3/2016 7:45:30 AM

Tựa lòng Chúa, con tìm nguồn an ủi

Tìm đỡ nâng trong buồn tủi đơn côi

Con trao dâng hồn xác, trọn cuộc đời

Chúa làm chủ, chở che và gìn giữ

***

Tựa lòng Chúa, con thì thầm trao gởi

Cả quá khứ, hiện tại với tương lai

Vì thời gian, tất cả là của Ngài

Con phó thác trong tin yêu ca ngợi.

***

Tựa lòng Chúa, con thân thưa Chúa hỡi!

Hãy ban tràn ân phúc Lòng Xót Thương

Cho nhân gian lỗi tội, lạc nẻo đường

Được tha thứ, cảm thông nâng đỡ dậy

***

Tựa lòng Chúa, con tín thác trọn vẹn

Nơi Tình Yêu "Nhẫn nại và Khoan dung"

Như người Cha, Chúa yêu thương đến cùng

Con hạnh phúc Nhận, Trao Lòng Thương Xót.

Sr. Dã Quỳ

Lên đầu trang