Tin sẽ có ngày

5/7/2013 7:51:59 AM
Nội dung bài hát ''TO BELIEVE: TIN'' (thơ bằng tiếng Anh) là niềm hy vọng có ngày không còn đau khổ và chiến tranh, sẽ thấy Hình Ảnh Thiên Chúa Tình Yêu nơi mọi người.

JackieEvancho.jpg

Nhưng, trong Matthêô 25, 31-46 về Ngày Cánh Chung, tức là lúc Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét toàn thể nhân loại về ''tình yêu thương'', Ngài SẼ tuyên án như Ngài ĐÃ cảnh báo trước cho phường bất lương: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỉ cùng chư thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn, Ta khát, các ngươi không cho Ta uống, Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp, Ta mình trần, các ngươi không cho mặc, Ta đau yếu và ở tù, các ngươi không thăm viếng...Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho ai trong các người hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính Ta...''

Bài hát được ''nữ thiên tài tí hon'' Jackie Evancho trình diễn bằng giọng ca tuyệt vời, điêu luyện, truyền cảm để ''thưa chuyện'' với Chúa và cũng để kêu mời nhân loại hãy tin vào Đấng Quan Phòng đang ''đếm từng con chim sẻ và đang lắng nghe (*) tiếng khóc la, lời nguyện của thế gian!'' Cô bé hát để xin Chúa cho chúng ta đừng vô cảm trước nỗi thống khổ của người nghèo. Ấy cũng là lời cảnh báo loài người được dựng nên theo Hình Ảnh của Thiên Chúa để họ yêu thương nhau. Nhưng tự do của Chúa ban (để họ biết mình là thọ tạo có lương tri khác với loài vật và sự vật) đã bị họ lạm dụng mà gây ra hận thù, nghèo đói, bất công, phá thai, khủng bố, chiến tranh tàn khốc...

Khác với loài người là ''thọ-tạo-không-có-quyền-trên-sự-sống'', Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là ''Tác giả của mọi sinh linh'' thì chính Ngài mới có quyền ''cất đi'' hay ''chấm dứt'' sự sống nơi con người. Ngài là Đấng ''Hóa Công'' (dạy dỗ, sửa đổi, giáo hóa) và là Đấng Toàn Quyền làm theo Thánh Ý Ngài là Đấng ''Toàn Tri'' mà, nay mai, tôi sẽ mạo muội trình bày rõ hơn.

Xin mời quý vị xem: To Believe: http://www.staged.com/video?v=NtK  trước khi đọc bài thơ bằng tiếng Việt. Nếu không được thì ở đây: Jackie Evancho - To Believe - The Original - HD - YouTube

Ước mong quý vị thông cảm cho điều này: Thay vì dịch đúng nguyên văn bài thơ tiếng Anh, tôi lấy ý của bài ấy, rồi ''làm thơ'' theo cảm xúc của mình. Những chữ trong ngoặc kép là ý của riêng tôi.

Phan văn Phước

Bài thơ:

TIN CHÚA QUAN PHÒNG

Em ca bằng giọng tuổi thơ

Làm tôi sửng sốt, ngẩn ngơ, mềm lòng...

Em tin ở Chúa Quan Phòng:

Trước khi nằm nghỉ ''thong dong'' trên giường

Em thưa với Chúa Thiên Đường:

Quá nhiều người ở trên dương thế này

Chẳng bình an được hôm nay!

Chiến tranh nhường chỗ cho ngày bình an!

Lau khô dòng lệ chứa chan

Của bao em bé ''đời tàn'' hôm nay!

Ca đoàn:

Tin rằng sẽ có một ngày

Đói nghèo, súng đạn cút ''ngay'' ngõ hầu

Giữa niềm tuyệt vọng lo âu

Thấy niềm hy vọng ''như bầu trời xanh''

Từng con chim sẽ ''bay nhanh''

Được Thiên Chúa đếm ''đành rành từ xa''

Ngài nghe mỗi tiếng khóc la

Cũng như lời nguyện ''thiết tha cầu trời''

Ca đoàn:

Cho con tin mãi trong đời

Chúng con nghe (*) được những lời lâm li  

Đừng cho nhân loại vô tri

Chẳng màng đến nỗi sầu bi não nùng

Bằng không, khổ sẽ vô cùng!

Ca đoàn:

Tin rằng sẽ có cánh chung

Của cơn đói khát tàn cùng chiến tranh

Từng con chim sẽ ''trên cành''

Được Thiên Chúa đếm ''ngọn ngành từ xa''

Ngài nghe mỗi tiếng khóc la

Cũng như lời nguyện ''thiết tha cầu trời''

Cô bé đọc lời nguyện:

Như Cha thấy rõ, Cha ơi

Con là em bé ''giữa đời lầm than''

Cho nên con hiểu vô vàn

Những gì ''ở cõi thế gian lúc nầy''

Nếu Cha che chỡ con đây

Thì con sẽ hết lòng nầy, Cha ơi

Thưa Cha, con hứa chắc lời

Hết lòng phục vụ ''cho đời hôm nay''

Ca đoàn:

Tin rằng sẽ có một ngày

Đói nghèo, súng đạn cút ngay ngõ hầu

Giữa niềm tuyệt vọng lo âu

Thấy niềm hy vọng ''như bầu trời xanh''

Từng con chim sẻ ''bay nhanh''

Được Thiên Chúa đếm ''ngọn ngành từ xa''

Ngài nghe mỗi tiếng khóc la

Cũng như lời nguyện ''thiết tha cầu trời'

Giúp con thực hiện, Cha ơi

Nhân danh chân lý giữa đời hôm nay

Chúng con thấy ''rõ được ngay''

Nơi người đồng loại Hình này của Cha:

''Tình Yêu của Đấng tạo ra''

Con người giống Chúa ''để mà thương nhau''!

                             ----

(Xin cám ơn Sư Phụ LM Châu Xuân Báu CSsR gởi tặng trò Video.)

Đức Quốc, 06.5.2013

Đaminh Phan văn Phước

(*Trong Vidéo thì ghi: ''heal the hearts that grieve'': chữa lành tâm hồn sầu đau. Còn ở Link này thì ''hear'': TO BELIEVE Lyrics - JACKIE EVANCHO )


Lên đầu trang