Tin Mừng cho nhân loại: Tin buồn của satan! Lý do Giáo hội thích dùng chữ "Tin Mừng"

12/17/2021 10:20:36 AM
Trước đây, các chữ: ''evangelize (evangelise); évangéliser; evangelized countries; pays évangélisés'' có nghĩa: loan báo Tin Mừng / Phúc Âm; các nước được loan báo Tin Mừng / Phúc Âm. Nhưng, sau khi có tính từ ''New; Nouvelle'' trước danh từ ''Evangelization, Évangélisation'', một số người Việt dùng thành ngữ: Tân Phúc-Âm-Hóa! (Trong bài khác, tôi sẽ viết về bốn chữ ấy.)

TIN-MUNG.jpg

Còn Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin (Hội Đồng Giám Mục Việt Nam) dịch ''The New Evangelization'' thành: ''Loan Báo Tin Mừng Theo Cách Mới Mẻ'' khiến tôi vô cùng ''vui mừng!'' do Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nghiệm ra! Để chứng minh cách dịch chính xác ấy, đúng với Kinh Thánh và ''ngữ nguyên'' (étymologie) Hylạp ''εὐαγγέλιον'' (eu-angel-ion), tôi bèn trình bày như sau:

I- Đúng với Kinh Thánh

A- Tin Mừng bàng bạc trong Cựu Ước

Vườn Êđen chan hòa niềm ''hân hoan, vui mừng'' khi loài người chưa phạm tội. Sáng Thế 3,15 là Tin Mừng về Ơn Cứu Rỗi. Thiên Chúa có đường lối mầu nhiệm của Ngài để uốn nắn con người qua bao thử thách. Đây là bằng chứng về Tin Mừng thiêng liêng cho người biết ''cậy trông'' vào Đấng Quan Phòng: ''Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt với tiếng reo mừng. Those who sow in tears reap with shouts of joy.'' (T.Vịnh 126,5) Xin xem thêm 1-4 trong chương vừa nêu. Lời Chúa nơi I Macabê 5,54: ''Họ vui mừng hoan hỷ lên núi Xion dâng lễ toàn thiêu.'' cũng là một trong rất nhiều ''tiền trưng'' về Tin Mừng Cứu Chuộc trên đồi Golgotha. Vì thế, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mới có lời ca: ''Giờ đây, trên Bàn Thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng Thánh Lễ.''

B- Tin Mừng trong Tân Ước

1- Có bốn Sách Tin Mừng. Việc ''Truyền Tin cho Trinh Nữ Maria'' là phần ''mở màn'' (mạc khải, khai mạc) Chương Trình Cứu Độ khiến Giáo Hội viết Kinh Kính Mừng. Lời ''Xin Vâng'' của Trinh Nữ không những là Chìa Khóa mở ''Cửa Thiên Đàng'' cho Mưa Cứu Chuộc, mà còn là Tin Mừng kính dâng Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Thần, Tổ Phụ, Dân Dothái và bao nhiêu người ''khuất bóng'' mải miết trông chờ Tin Mừng về Đấng Messia. (Nhưng lại là Tin Buồn cho Satan và bầy tôi của nó.)

2- Càng đọc Luca 1,35, tôi càng vui mừng vì Thiên Chúa Ba Ngôi ''thể hiện'' Quyền Năng của các Ngài nơi ''Tân Thánh Điện'' là Trinh Nữ.

3- Vừa nghe Trinh Nữ ''xin thành sự nơi Nàng'', Thiên Sứ mừng khôn tả, cảm động, bèn vội vã từ giả Nàng, không nói gì thêm!

4- Người đầu tiên ở trần thế đón nhận Tin Mừng là Trinh Nữ sau khi xin vâng Lệnh Chúa! Người thứ hai là Thánh Giuse khi nghe Thiên Thần báo trong mộng. Người thứ ba và thứ tư là bà Êlidabet và thai nhi Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong dạ mẹ. Câu nói của Trinh Nữ: ''Thần trí tôi nhảy mừng'' chính là lời ''Giáo Huấn'' đầu tiên quan trọng cho Kitô hữu. Vì thế, Giáo Hội mới có kiệt tác Magnificat!

5- Sứ Giả đầu tiên đon đả lên miền núi ''báo'' Tin Mừng chính là Trinh Nữ.

6- Tin Mừng Tối Thượng là Chúa Phục Sinh như trong lời ca: ''Mừng Con Thiên Chúa phục sinh khải hoàn!'' và như trong Khải Huyền 19,6-7: ''Tôi lại nghe như có tiếng hô của đoàn người đông đảo, như tiếng nước lũ, như tiếng sấm vang dữ dội: "Hallêluia! Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng đã lên ngôi hiển trị. Nào ta hãy vui mừng, hoan hỉ dâng Chúa lời tôn vinh.'' (K.H 19,6-7) Đài Phát Thanh Vatican cho chúng ta nghe nhạc dào dạt niềm vui mừng: ''Christus vincit! Christus regnat! Christus! Christus imperat! (Kitô chiếng thắng! Kitô ngự trị! Kitô! Kitô quản trị!)

7- Tóm lại, nỗi vui mừng là ''sợi chỉ khâu Kinh Thánh'': ''Sách của mọi sách'' bởi vì đó là Giao Ước về Tình Yêu (Alliance d'Amour) của Thiên Chúa!

II- Chữ ''Tin Mừng'' đúng với ngữ nguyên Hylạp

Tiếp đầu ngữ (prefix) ''eu'' có nghĩa: tốt lành; ngữ căn (radical) ''ángel'' có nghĩa: ''sứ giả; người mang tin''; tiếp vị ngữ (suffix) ''ion'' chỉ kết quả việc làm. Để dễ nhận ra thêm sự chính xác trong cách dịch của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, tôi ghi tiếng Anh sau chữ Việt: Loan báo tin (angelization) mừng (ev) theo cách mới (new). Có thể viết với ''danh động từ'' (gerund): Evangelizing with new methods. (Nhóm chữ ''with new methods''''trạng ngữ; ngữ trạng từ'' (adverb phrase) có phận sự là ''modifying'' the gerund ''Evangelizing''.)

III- Chữ ''Tin Mừng'' được dùng rất nhiều

A- Trong các bản dịch và tài liệu

1- Trong bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ, không có chữ ''Phúc Âm'', mà chỉ thấy chữ ''Tin Mừng''.

2- Trong ''Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, cũng chỉ thấy chữ ''Tin Mừng'' mặc dầu, ở ''Mục Lục Các Đề Tài'' có ghi: Phúc Âm, Tin Mừng.

3- Trong ''Nghi Thức Thánh Lễ'' có ghi: ''Theo bản dịch mới của Ủy Ban Phụng Tự Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam 2005, phó tế hoặc linh mục (đọc):Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...

4- Nhiều Trang Mạng cũng vậy, chẳng hạn: Tin Mừng theo Thánh Luca (''Radio Giờ Của Mẹ'', bài của Lm Võ Tá Khánh: Loan Tin Mừng Cho Dòng Họ.)

5- Trong Youcat: Tân Ước (27 cuốn) ghi: Các sách Tin Mừng: Mat-thêu (Mt), Mác-cô (Mc), Lu-ca (Lc), Gioan (Ga).

B- Trong Cựu Ước và Tân Ước

1- Sách Isaya 40,9: ''Hỡi kẻ báo Tin Mừng cho Xion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan Tin Mừng cho Giêrusalem.''

2- Luca 2,10: ''Nhưng sứ thần bảo họ: "Này tôi báo cho các người Tin Mừng trọng đại, cũng là Tin Mừng cho toàn dân.'' (Xin xem thêm chữ Tin Mừng trong Lc. 3,18; Lc. 4,18; Matth. 4,23; Math. 26,13; Mc. 1,1; Marcô 13,10 và rất nhiều nơi khác.)

IV- Lời kết

A- Tôi chưa hề ''nghe, thấy'' ai dịch Luca 2,10: ''Ta báo cho các người Phúc Âm trọng đại, đó cũng là Phúc Âm cho toàn dân.''

B- Nơi Thiệp Giáng Sinh trên thế giới đều có các chữ diễn tả tâm tình: ''Merry, Joyeux: Mừng''. Luca 24,32: ''...lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy sao?" Tiểu đoạn cuối cùng trong Luca: ''Bấy giờ, các ông...lòng đầy hoan hỷ…''

Đức Quốc, 27.10.2013

Đaminh Phan văn Phước

1- Entre le boeuf et l'âne gris dort Le Petit Fils: https://www.youtube.com/watch?v=lWp2Lly75h0

2- https://www.youtube.com/watch?v=y3Is1RGrNYk

3- Giọng rất hay, quá dễ thương: https://www.youtube.com/watch?v=gcWjdr9tQ1I

4- https://www.youtube.com/watch?v=bBzcxwHhf8s

5- https://www.youtube.com/watch?v=wkhUdy5Z2ig

6- https://www.youtube.com/watch?v=yfVe7np7TqE

7- https://www.youtube.com/watch?v=nc9a0AoNdw8

8- https://www.youtube.com/watch?v=lWp2Lly75h0 

9- https://www.dailymotion.com/video/x51hhqo

Kính chúc Bà con vui vẻ.

Lên đầu trang