Tìm hiểu

Ai liều mất mạng sống vì Thầy, sẽ tìm thấy!

(Cuộc đối thoại lành thánh giữa VỊ Linh Mục và một bạn trẻ do Cha Camillo Magarotto người Ý ghi lại).

 Xem chi tiết »
Ơn gọi đâu dành để riêng ai!

Có lẽ do khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai về Tin Mừng Nước Trời, Đức Giêsu đã tuyền chọn bốn môn đệ đầu tiên: Simon Phêrô- Anrê-Giacôbê- Gioan, mà sau này cả bốn vị đều trở thành Đức Giám Mục với vị đứng đầu là Đức Giáo Hoàng tiên khởi Phêrô, mà từ đó rất nhiều người, hễ nghe nói tới ơn gọi, là họ nghĩ ngay đến ơn thiên triệu, ơn gọi giáo sĩ, tu sĩ, ơn gọi dâng hiến, ơn gọi “độc thân vì nước trời”!

 Xem chi tiết »
Linh mục với đời sống khiết tịnh

“ Sẽ không có bí tích Thánh Thể nếu không có chức Linh Mục, cũng như sẽ không có chức Linh Mục nếu như không có bí tích Thánh Thể”.

 Xem chi tiết »
Bài chia sẻ về Ơn Thiên Triệu tại Phủ Cam, tối 14.5.2011

(Năm nay, lúc 18g00 ngày 14.5.2011, Linh mục Quản xứ Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam tổ chức Ngày Cầu Nguyện cho ƠN GỌI. Tôi được mời chia sẻ về ƠN GỌI trong vòng 15 phút cho các em và các bạn trẻ đang tìm hiểu Ơn GỌI.)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang