Tìm hiểu

Cần phải có thời gian

Phỏng vấn với Đức cha Nicolas Brouwet, giám mục giáo phận Tarbes và Lourdes

 Xem chi tiết »
Cha mẹ "dám" kêu mời con cái đáp tiếng Chúa gọi

Đức Cha Laurent Dognin là Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Bordeaux ở miền Tây Nam nước Pháp.

 Xem chi tiết »
Ơn Gọi

Thưa Cha, làm sao Cha biết Cha có ơn gọi đi tu?

 Xem chi tiết »
Dâng hiến cho Thiên Chúa, phải trả với giá nào?

Chọn theo Chúa trên con đường thánh hiến hoàn hảo đòi hỏi phải từ bỏ và hy sinh nhiều.

 Xem chi tiết »
Ai liều mất mạng sống vì Thầy, sẽ tìm thấy!

(Cuộc đối thoại lành thánh giữa VỊ Linh Mục và một bạn trẻ do Cha Camillo Magarotto người Ý ghi lại).

 Xem chi tiết »
Ơn gọi đâu dành để riêng ai!

Có lẽ do khởi đầu sứ vụ rao giảng công khai về Tin Mừng Nước Trời, Đức Giêsu đã tuyền chọn bốn môn đệ đầu tiên: Simon Phêrô- Anrê-Giacôbê- Gioan, mà sau này cả bốn vị đều trở thành Đức Giám Mục với vị đứng đầu là Đức Giáo Hoàng tiên khởi Phêrô, mà từ đó rất nhiều người, hễ nghe nói tới ơn gọi, là họ nghĩ ngay đến ơn thiên triệu, ơn gọi giáo sĩ, tu sĩ, ơn gọi dâng hiến, ơn gọi “độc thân vì nước trời”!

 Xem chi tiết »
Linh mục với đời sống khiết tịnh

“ Sẽ không có bí tích Thánh Thể nếu không có chức Linh Mục, cũng như sẽ không có chức Linh Mục nếu như không có bí tích Thánh Thể”.

 Xem chi tiết »
Bài chia sẻ về Ơn Thiên Triệu tại Phủ Cam, tối 14.5.2011

(Năm nay, lúc 18g00 ngày 14.5.2011, Linh mục Quản xứ Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam tổ chức Ngày Cầu Nguyện cho ƠN GỌI. Tôi được mời chia sẻ về ƠN GỌI trong vòng 15 phút cho các em và các bạn trẻ đang tìm hiểu Ơn GỌI.)

 Xem chi tiết »
Đời sống linh mục là một đời sống khó khăn

Thưa những anh em của tôi trong đời sống linh muc, đời sống của chúng ta không phải là một đời sống dễ dàng.

 Xem chi tiết »
Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang