Tìm hiểu: Lễ Kính Trọng Thể

11/11/2011 11:53:36 PM
Có nhiều giáo dân (trong đó một số là thành viên HĐMV và Giáo lý viên) vừa điện thoại vừa gặp trực tiếp hỏi về bậc lễ Kính Trọng Thể. Xin mạn phép trả lời. Vì không phải là nhà chuyên môn, nên chỉ theo những gì đã học được từ Đại Chủng Viện và dựa vào luật Phụng vụ thực hành của Giáo Hội. Nhưng hy vọng giải đáp được ít nhiều.

Kính Trọng Thể là danh bậc đi kèm với tên gọi của thánh lễ được dâng vào một ngày Chúa Nhật Thường Niên, mà nội dung và cấp bậc của nó thật sự là một Lễ Trọng (chung hay riêng) hoặc lễ Kính Chúa, nhưng lại rơi vào một ngày thường trong tuần theo lịch Phụng vụ. Việc kính trọng thể là cử hành (hay mừng lại) thánh lễ ấy vào một ngày Chúa Nhật Thường Niên gần nhất, trước hoặc sau chính ngày của nó, khi hội đủ các yếu tố sau*:

- Có nhu cầu thật sự của cộng đoàn. Nhu cầu ở đây là ‘nếu chỉ dâng lễ ấy vào chính ngày, ít giáo dân tham dự được và như thế, thiệt thòi cho họ’. Vị mục tử của từng cộng đoàn cụ thể có quyền phán đoán hoặc dựa vào lòng sùng mộ của cộng đoàn ngài coi sóc, hoặc dựa vào lòng sùng mộ cách chung trong Giáo Hội.

- Thánh lễ ấy tự thân trên bậc lễ ngày Chúa Nhật Thường Niên mà ta dời vào (nghĩa là hoặc đó là Lễ Trọng hoặc đó là lễ Kính Chúa, trừ Lễ Kính Trọng Thể Mẹ Mân Côi Chúa Nhật đầu tháng 10**);

- Trong chính ngày, buộc phải dâng lễ ấy lại theo đúng bậc lễ của nó.

Để dễ hiểu, ta lấy ví dụ từ thánh lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam (năm nay):
- Thánh lễ này là Lễ Trọng, cao hơn lễ Chúa Nhật Thường Niên;
- Cần dâng cho giáo dân (Việt Nam) tham dự;

Cho nên:

- Được (chứ không hoàn toàn buộc) kính trọng thể vào ngày Chúa Nhật Thường Niên. Vì Chúa Nhật 34 là Lễ Trọng Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ và Chúa Nhật sau đó là Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B, cả hai đều trên bậc lễ các Thánh TĐVN, nên chỉ có thể dời vào Chúa Nhật 33 TN A, là Chúa Nhật gần nhất dưới bậc của lễ các Thánh TĐVN trong chính ngày.

Dĩ nhiên, khi kính trọng thể, cần tuân thủ các nguyên tắc:

- Chỉ dâng lễ Kính Trọng Thể các Thánh TĐVN khi có nhu cầu thật sự vì giáo dân khó tham dự vào chính ngày; cho nên, các dòng tu, chủng viện... không cần dâng lễ Kính Trọng Thể như ở các giáo xứ, mà chỉ cần (và buộc) dâng lễ ấy vào chính ngày vì ai cũng có thể tham dự. Trong khi đó, các cộng đoàn giáo xứ lại rất nên kính trọng thể thánh lễ này vào Chúa Nhật 33 TN (13.11.2011), xét vì lợi ích của giáo dân.

- Nhưng dù đã dâng lễ Kính Trọng Thể vào ngày Chúa Nhật 33 TNA, thì đến ngày 24.11, phải dâng Lễ Trọng các Thánh TĐVN một lần nữa, đúng với bậc lễ. Việc cử hành thánh lễ Kính Trọng Thể không có nghĩa hủy bỏ hay thay thế thánh lễ chính ngày.

Lm. Gioan Baotixita

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Những Quy Luật Tổng quát về Năm Phụng Vụ và Niên Lịch, Rô-ma 1975, số 58.

**Lễ Mẹ Mân Côi: tự thân, lễ này ở bậc lễ nhớ buộc, nhưng vì lòng sùng kính Đức Mẹ của giáo dân Việt Nam, Hội Đồng Giám Mục VN đã xin Tòa Thánh cho phép cử hành Kính Trọng Thể vào Chúa Nhật đầu tháng 10, để thỏa mãn lòng đạo đức của giáo dân (Thông báo của UBPT/HĐGM/VN ngày 1.1.1992).

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang