Tiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

4/10/2016 1:29:04 PM
AD GENTES - ĐẾN VỚI MUÔN DÂN

Duc-Cha-Dang-Duc-Ngan.jpg

GIÁM MỤC GIUSE ĐẶNG ĐỨC NGÂN

● 16.06.1957      : Sinh tại Hà Nội

● 1981 – 1987    : Học tại ĐCV Thánh Giuse Hà Nội

● 8.12.1987        : Thụ phong Linh mục

● 1988 – 1993   : Cha xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế

● 1994 – 1999   : Du học tại Roma, Tiến sĩ Giáo Luật

● 1999 – 2007   : Giáo sư ĐCV Thánh Giuse Hà Nội

● 1999 – 2002   : Thư ký TGM Hà Nội

● 2000 – 2007  : Thư ký HĐGM Việt Nam

● 2001 – 2003   : Đại diện Giám mục TGP Hà Nội

● 2003 – 2007   : Cha xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, Tổng Đại diện Giáo Phận Hà Nội

● 12.10.2007       : Giám mục Lạng Sơn – Cao Bằng

● 3.12.2007         : Tấn phong Giám mục tại, Nhà thờ chính tòa Lạng Sơn

● 12.03.2016       : Giám mục Giáo phận Đà Nẵng

● 12.04.2016       : Nhận Giáo phận Đà Nẵng

 

(WGP.Đà Nẵng 09.04.2016)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang