Tiều sử Cha Fx. Trương Bửu Diệp Việt Anh Pháp

3/11/2016 9:05:24 PM

chaDiep-4.jpg

chaDiep-1.jpg

chaDiep-2.jpg

chaDiep-3.jpg
 

(WGP.Cần Thơ)

Lên đầu trang