Tiễn biệt hai Đức Cha

8/19/2013 9:27:05 PM

Giáo Hội Việt Nam một ngày tang tóc

Hai Đức Giám Mục đột ngột ra đi

Giữa lúc công việc còn đang bộn bề

Hai Miền Nam Bắc bùi ngùi tiếc thương.

 

Giáo dân xúc động sầu vương lệ thấm

Lặng nhìn chủ chăn mắt nhắm lìa đời

Lòng đầy thổn thức chất chứa đơn côi

Hai Đức Cha đã ra đi trong thương nhớ.

 

Dẫu biết sinh ký tử quy là thế

Nào đâu đã kịp chuẩn bị tinh thần

Nỗi sầu tang tóc giọt lệ tuôn tràn

Dù đau buồn vẫn chứa chan hy vọng.

 

Băng qua sự chết là chân trời rộng

Đức Giêsu chiếu ánh sáng trường sinh

Ban Thiên Quốc cho ai có nơi mình

Niềm tin vào Đấng hết tình yêu thương.

 

Hai Đức Cha sống chết trong sứ mệnh

Suốt cả cuộc đời kiên định thực thi

Nhiệt tâm lo việc nhà Chúa chẳng nề

Đến hơi thở trót trọn bề tín trung.

 

Xin tín thác nơi tình thương Thiên Chúa

Đón nhận hai vị tôi tớ khiêm cung

Vào nước hằng sống hoan lạc chẳng cùng

Cho người đã sống cháy bừng tin yêu.

Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng

Lên đầu trang