TIỆC CƯỚI CANA

1/17/2016 6:39:03 AM

Galile - Đẹp thay ngày mới !

Thân hữu xa gần tới Cana.

Có đám cưới đang diễn ra :

Vũ điệu sôi nổi, tiếng ca rộn ràng.

Là khách mời, họ hàng thân thuộc,

Chúa và Mẹ đã bước tới nơi.

Hòa trong bầu khí mừng vui,

Cùng với gia chủ trong ngày hỉ hoan.

Nơi bàn tiệc râm ran lời chúc,

Họ cụng ly liên tục, say sưa.

Mong đôi trẻ phúc dư thừa,

Bách niên giai lão, đầy nhà cháu con.

Khách đông, tiệc đang còn tiếp nữa,

Thì rủi thay : rượu đã cạn rồi.

Chủ tiệc đâu kịp xở xuay,

Gia chủ mất mặt trong ngày vui ư ?

Thân Mẫu thấy nguy cơ như thế,

Liền đến bên Con để cất lời :

"Con ơi ! Họ hết rượu rồi !"

-"Giớ Con chưa đến !!"- Ý Người sao đây ?

Đức Mẹ nói những người phụ tiệc :

"Người bảo gì cứ việc làm theo !"

Và kìa, Chúa đã tới sau.

Sáu chum, truyền : "Múc nước mau, đổ đầy !"

Nước lã, lạ lùng thay ! Đã biến

Thành rượu ngon đưa đến tiếp vui.

Phép lạ đầu tiên của Người,

Khởi sự Sứ vụ giảng lời Phúc Âm.

Các đôi bạn trăm năm mái ấm,

Là Hồng phúc : đằm thắm yêu thương.

Lỡ khi gặp chuyện buồn vương :

Hiểu lầm, to tiếng, tổn thương thường ngày.

Lúc rượu tình chẳng may vơi cạn,

Hãy mau mau chạy đến khẩn nài.

Nhờ Mẹ xin Chúa một lời,

Nước lạt sẽ hóa tức thời : Rượu ngon..

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang