Thư xin giúp đỡ xây nhà thờ giáo xứ Hòa Cường, Đà Nẵng

3/15/2016 1:54:02 PM
Thư xin giúp đỡ xây nhà thờ giáo xứ Hòa Cường, Giáo phận Đà Nẵng

DaNang-HoaCuong-1.jpg

DaNang-HoaCuong-3.jpg

DaNang-HoaCuong-2.jpg

Lên đầu trang