Thư xin giúp đỡ: Xây dựng Nhà Thờ Dân Tộc Minh Rồng

4/15/2012 8:32:07 PM
Tha thiết mong quý ân nhân thương tình giúp đỡ cho ANH EM DÂN TỘC GIÁO XỨ MINH RỒNG xây dựng nhà thờ, hiện tại đang rất khó khăn. Xin chân thành cảm ơn!

GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

GIÁO HẠT BẢO LỘC

GIÁO XỨ MINH RỒNG

 

THƯ XIN GIÚP ĐỠ

(Xây dựng Nhà Thờ Dân Tộc Minh Rồng)

 

DaLat-MinhRong-1.jpg

DaLat-MinhRong-2.jpg
Trong Kính Quý Cha, Kính thưa Quý vị Ân Nhân gần xa.

Con là Linh mục Micae Hà Diên Tố, Quản xứ Giáo Xứ Dân Tộc Minh Rồng, thuộc Thị trấn Bảo Lộc -  Bảo Lâm – Lâm Đồng. Con xin được trình bày vài nét thực trạng hiện nay của Giáo Xứ Minh Rồng.


Từ năm 1959 Minh Rồng được cha Lôrénô Phạm Giáo Hóa đến rao giảng Tin Mừng cho anh em đồng bào Thượng tại buôn Ndrồng Srê Kăng (Minh Rồng) lúc này chưa có ai được rửa tội, sau một thời gian có vài người được nhận Bí Tích Rửa Tội, rồi một vài gia đình và cho đến nay, sau năm mươi năm Anh em Thượng thuộc buôn Minh Rồng đã được rửa tội đến hơn 2500 người, gồm cả Anh em Thượng buôn B'Kẻh nữa.

Sau năm 1975 có một số ít người Kinh ở từ 3 miền Bắc, Trung, Nam đến lập nghiệp, làm ăn sinh sống, như làm thuê, làm công nhân cho nông trường chè Minh Rồng, đa phần họ là người làm thuê độ nhật.

Hiện nay Minh Rồng có hơn 3500 nhân khẩu gồm 780 gia đình, đa số giáo dân là người đồng bào Thượng. Ngôi Nhà Thờ (mái tôn, vách ván) xay dựng từ năm 1960 cho khoảng 100 người, nay đã xuống cấp trầm trọng theo thời gian nắng mưa, nên những ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng bà con giáo dân phải đứng ở ngoài dự Lễ, dù Nhà Thờ đã được cơi nới, nhưng vẫn không thể đủ chỗ. Đáng thương và tội nghiệp nhất là những Thánh Lễ  cao điểm vào mùa mưa!

Chúng con đã tạn lực đóng góp để cùng lo xây dựng Nhà Thờ mới, nhưng chẳng được bao nhiêu, rất ít ỏi vì chúng con quá nghèo (lực bất tòng tâm). Vậy chúng con mạo muội viết thư này kính xin Quý Cha, Quý vị ân nhân, Quý ông bà anh chị em và Quý cha mẹ đỡ đầu cho anh em đồng bào Dân Tộc ở Minh Rồng rộng lòng thi ân giáng phúc cho chúng con, lúc này chúng con rất cần đến sự giúp đỡ và lòng hảo tâm của Quý vị, để chúng con có đủ điều kiện xây dựng một ngôi Nhà Thờ mới, hầu có được nơi thờ phượng Chúa xứng đáng và giúp con em Dân Tộc Minh Rồng chúng con biết Chúa và làm việc truyền giáo.

Chúng con xin chân thành ghi ơn cảm tạ lòng quảng đại giúp đỡ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho Quý Cha, Quý vị ân nhân, thân nhân gần xa, Quý cha mẹ đỡ đầu, và mọi người đã rộng lòng giúp đỡ Minh Rồng chúng con. Giáo Xứ Minh Rồng chúng con đang dành thứ tư và Chúa Nhật đầu tháng để dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Quý vị Ân Nhân trong đó có Quý Vị.

Xin Quý Cha và Quý vị Ân Nhân có thể gởi                     Giáo Xứ Minh Rồng, ngày 10 tháng 04 năm 2010

trực tiếp qua con theo địa chỉ dưới:                                                                    Linh Mục Quản Xứ

 

Địa chỉ liên lạc
Lm Hà Diên Tố                                                                                                Micae Hà Diên Tố
Nhà Thờ Dân Tộc Minh Rồng                                                                             (đã ký và đóng dấu)

Kp1B, Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

ĐT: 0633.961 805
DĐ: 0919.912 350
CMND: 250082958
Email: michdto@gmail.com


Lời kêu gọi giúp đỡ của Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn:

Giáo xứ Minh Rồng rất cần sự giúp đỡ để xây dựng ngôi nhà thờ cho giáo xứ.
                                                Đàlạt, ngày 11 tháng 4 năm 2010                                               
                                                      Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
                                                           Giám Mục Đà Lạt

                                                         (đã ký và đóng dấu)

Xin Quý Cha, quý ân nhân thương giúp đỡ.
                                                                
18.6.2010
                                                Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
                                                      Hồng Y Tổng Giám Mục

                                                         (đã ký và đóng dấu)

Lên đầu trang