Thư xin giúp đỡ nhà thờ Tham Buông, An Giang

10/6/2012 3:51:10 PM
Phụ trách: Lm Nguyễn Thanh Dũng / Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam / E-mail: lmthanhdung_lx@yahoo.com

ThamBuon_AnGiang_Page_1.jpg
ThamBuon_AnGiang_Page_2.jpg

Lên đầu trang