Thư xin giúp đỡ học sinh nghèo Đông Hưng, Kiên Giang

4/20/2013 3:12:04 PM
Địa chỉ: Giáo Xứ Đông Hưng, Ấp 10, Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang, Việt Nam / ĐT: 84-0773-884-145 / E-mail: gscvl@yahoo.com

DongHungKienGiang.jpg

DongHungKienGiang-1.jpg DongHungKienGiang-2.jpg

DongHungKienGiang-3.jpg DongHungKienGiang-4.jpg

DongHungKienGiang-5.jpg DongHungKienGiang-6.jpg

Lên đầu trang