Thứ Tư Lễ Tro tại Sydney

3/6/2014 10:10:27 AM
Chiều thứ Tư 05/03/2014 rất đông đủ Giáo dân đã đến Giáo đoàn Thánh Tử Đạo Simon Phan Đắc Hòa Georges Hall tham dự Thánh lễ xức Tro do Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Bản Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột chủ tế.

Sydney.jpg


Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm ngỏ lời chào mừng Đức Giám Mục và đồng thời Cha giới thiệu Đức Giám Mục với moi người trong Giáo đoàn và Cha Giuse Trần Văn Phúc cũng thuộc Giáo Phận Ban Mê Thuột đã ưu ái đến thăm viếng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney. Đức Giám Mục ngỏ lời chào mừng Cha Tuyên Úy Trưởng và tất cả mọi người. Sau đó Đức Giám Mục cùng với Cha Tuyên Úy Trưởng Dương Thanh Liêm và Cha Trần Văn Phúc cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng hôm nay Đức Giám Mục nói về Thánh Phaolô Tông Đồ một người Pharisêu rất nhiệt tình bắt hại đạo và tìm đủ mọi cách để loại trừ Chúa Giêsu và những ai tin vào Ngài. Nhưng sau khi bị ngã ngựa trên đường đi Damas thì Thánh Phaolô đã thay đổi hẳn về chiều hướng của mình, từ một người bách hại đã mạnh mẽ trở nên tin vào Chúa Giêsu KiTô……...

Sau đó là Đức Giám Mục làm phép Tro và cử hành nghi thức xức Tro cho Giáo dân. Trước khi kết thúc Thánh lễ. Cha Tuyên Úy Trưởng Dương Thanh Liêm ngỏ lời cám ơn Đức Giám Mục đã đến Giáo đoàn Georges Hall dâng Thánh lễ. Đồng thời Cha cũng mời gọi mọi người ngày thứ Tư 12/03/2014 đến Giáo Đoàn Lakemba tham dự buổi thuyết giảng tĩnh tâm của Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Bản và tham dự Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Cha Trương Bửu Diệp do Đức Giám Mục chủ tế.

Thánh lễ kết thúc, Đức Giám Mục đến Giáo đoàn Mt. Pritchard dâng Thánh lễ và Ngài chủ tế nghi thức xức Tro cho giáo dân tại Giáo đoàn Mt. Pritchard.

 

Diệp Hải Dung

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang