Thư ngỏ Xin ủng hộ in bộ sách Hướng Đến 400 Năm Văn Học Công Giáo Việt Nam (1632-2032)

3/4/2022 8:18:49 PM
Chúng tôi mong tặng bộ sách đến các chủng sinh và các nam nữ tu sĩ thời học viện của niên khóa tới vì rất mong tạo một hiệu ứng đồng loạt, giúp lớp trẻ biết đến kho tàng phong phú đáng tự hào của tiền nhân để lại, nhờ đó họ sẽ được truyền cảm hứng để gia tăng tinh thần hiếu học và nhiệt tình truyền giáo.
Lên đầu trang