Thư ngỏ xin giúp đỡ xây dựng Nhà thờ Hồ Tràm

11/20/2017 7:16:22 AM
THƯ NGỎ XIN GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỒ TRÀM

thungo-HoTram-03.jpg

thungo-HoTram-01.jpg
thungo-HoTram-02.jpg

thungo-HoTram-04.jpg

thungo-HoTram-05.jpg

thungo-HoTram-06.jpg

thungo-HoTram-07.jpg

thungo-HoTram-08.jpg

(WGP.Bà Rịa)

Lên đầu trang