Thư ngỏ Xin giúp đỡ xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên

9/4/2017 3:56:47 PM
Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, thuộc tu hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn, xin quý Ân nhân giúp đỡ xây dựng Nhà thờ Giáo xứ Hội Yên

HoiYen-01.jpg
HoiYen-02.jpg

HoiYen.JPG

Lên đầu trang