Thư ngỏ: Xin giúp đỡ nhà thờ Nam Ngạn, giáo xứ Kẻ Tùng

9/28/2016 2:17:25 PM
Chúng tôi xin phó thác công trình này vào sự giúp đỡ của quý vị, để Thiên Chúa được danh trong mọi sự. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban thưởng cho tất cả quý vị.

Vinh-NamNgan-01.jpg

Vinh-NamNgan-03.jpg

Vinh-NamNgan-02.jpg

 

  

Lên đầu trang