Thư ngỏ

GP.Long Xuyên: Thư ngỏ của giáo điểm Cống 16, giáo xứ Thạnh an, hạt Vĩnh Thạnh

Thư ngỏ của Cha xứ Phêrô Bùi Duy Tân và cha phụ trách Phêrô Vũ Quang Tấn

 Xem chi tiết »
TGP.Hà Nội: Thư kêu gọi giúp đỡ trùng tu Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện

"....Cụ thể, chúng ta sẽ dành ngày Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời sắp tới (15-8-2011) là ngày cầu nguyện và giúp đỡ trùng tu đợt 1 nhà thờ Sở Kiện. Xin các cha khuyến khích kêu gọi giáo dân của mình từ những Chúa Nhật trước. Số tiền thu được trong tất cả các thánh lễ vọng và chính ngày Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời sẽ được chuyển về cho Tòa TGM để dùng vào mục đích trên..."

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang