Thư ngỏ của giáo xứ Phát Vinh

12/1/2012 9:13:12 PM
Lm. Tôma Nguyễn Bá Khuê

phat-vinh.jpg

phatvinh.jpg

Lên đầu trang