Thư ngỏ của cha xứ Kim Trung

12/14/2012 8:56:45 PM
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh

KimTrung-1.jpg

KimTrung-2.jpg

KimTrung-3.jpg

KimTrung-4.jpg

Lên đầu trang