Thư kêu gọi giúp đõ Tu Viện MTG Chân Thành

2/21/2012 8:12:09 AM
Phụ trách : Nữ tu Luxia Nguyễn Thị Diệu. Địa chỉ: Xóm Nam Quang ,Thạch Trung Hà Tĩnh. Phone 0393854594. Dd 01685777419. Email: luxydieu08@yahoo.com

MTGChanThanh-1.jpg

MTGChanThanh-2.jpg

MTGChanThanh-3.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang