Thư kêu gọi giúp đỡ nhà thờ Quảng Đà, Xã Nam Đà

2/21/2012 8:09:02 AM
Phụ trách : Lm Nguyễn Phi Hùng. Địa chỉ: Xã Nam Đà, Huyện KrôngNô, Tỉnh Dak Nông. ĐT: 0501.3583613; 0905.435559. E-mail:anphihung@yahoo.com. http://picasaweb.google.com/gxquangda

BanMeThuoc-QuangDa-1.jpg

BanMeThuoc-QuangDa-2.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang