Thư kêu gọi giúp đỡ nhà thờ Mỹ Thạnh, Bến Tre

4/7/2013 1:00:11 PM
Phụ trách: Lm Huỳnh Ngọc Lâm / Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Ba Tri, Thành Phố Bến Tre / ĐT: 0919 578 669

MyThanh-BenTre-1.jpg

MyThanh-BenTre-2.jpg MyThanh-BenTre-3.jpg
Phần đất nhà thờ bị lấn chiếm làm chuồng bò và nhà ở

MyThanh-BenTre-4.jpg MyThanh-BenTre-5.jpg
Sân nhà thờ bị lầy lội

Lên đầu trang