Thư kêu gọi giúp đỡ Nhà thờ Bà My, Trà Vinh

2/21/2012 8:04:37 AM
Phụ trách: Lm Trần Hải Hà. Địa chỉ: Nhà thờ Ba My, Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh, Việt Nam. ĐT: 074.3950302

BaMy_TraVinh.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang