Thư kêu gọi giúp đỡ Giáo xứ Phước An, Bình Phước

10/6/2012 3:48:09 PM
Phụ trách : Lm Phaolô Nguyễn Quốc Tiến / Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Văn Hiên 2, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước / www: gxphuocanpc.blogspot.com / E-mail: paulnguyenquoctien@yahoo.com

PhuocAn_BinhPhuoc2.jpg
PhuocAn_BinhPhuoc1.jpg

Lên đầu trang