Thư kêu gọi đóng góp xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

10/14/2012 5:46:25 PM
Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi đóng góp xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang
Lên đầu trang