Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

1/26/2014 10:11:16 AM
Đối với người Công giáo, tâm tình gia đình và Đạo Hiếu của Dân Tộc còn được Đức Tin làm cho thêm rõ nét và đậm đà gấp bội, vì “Con hãy thảo kính cha mẹ” là điều răn thứ bốn trong mười Điều răn Đức Chúa Trời.

ThuGuiSVHS_GiapNgo2014_p1.jpg

ThuGuiSVHS_GiapNgo2014_p2.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang