Thư gửi Anh Chị Em Giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2012

11/18/2012 11:32:20 AM
Thư của UB Giáo dục Công giáo gửi Anh Chị Em Giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2012

Thu_UBGD2012_P1.jpg
Thu_UBGD2012_P2.jpg
Thu_UBGD2012_P3.jpg
Thu_UBGD2012_P4.jpg
Thu_UBGD2012_P5.jpg

Lên đầu trang