Thư của ĐGM Phaolô gửi Cộng đồng dân Chúa trong Giáo phận: "Liên đới để xây dựng cơ sở Giáo Hội"

11/11/2011 11:35:26 AM
Thư của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp gửi cộng đồng dân Chúa trong Giáo phận Vinh: "Liên đới để xây dựng cơ sở Giáo Hội"

11-LienDoiDeXayDungCoSoGiaoHoi.gif

Lên đầu trang