Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu - 2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

1/27/2017 11:36:43 PM
Trong tình hiệp thông đại gia đình Giáo Hội, chúng tôi xin được cùng với anh chị em ra trước Tôn Nhan Chúa để xin Ngài ban cho dân tộc Việt Nam, cho mọi nhà, mọi người và từng người anh chị em một mùa xuân đích thật và bất tận, mùa xuân của bình an và niềm vui.


ThuChucTet2017_HDGMVN_1.jpg
ThuChucTet2017_HDGMVN_2.jpg


(WHĐ 27.01.2018)


Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang