Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội - Ngày 08/8/1959

2/21/2020 2:38:28 PM
Trong thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội ra ngày 08/8/1959, Đức Giám mục mời gọi các giáo hữu hằng chú ý khi đọc kinh Đức Mẹ Hà Nội, xin Chúa ban cho nước Việt Nam chúng ta có được nhiều linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ.

logo_duc_hy_khue.jpg 

 

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI
 

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

VỀ VIỆC TÔN SÙNG ĐỨC MẸ HÀ NỘI

 

Ngày 08/8/1959

 

1. Đức Mẹ Hà Nội nghĩa là Đức Mẹ đã dẫn đưa các đấng giảng đạo đến Hà Nội. Vì thế sự sùng kính Đức Mẹ Hà Nội có liên quan đến vấn đề linh mục, tu sĩ. Những ơn kể ra trong kinh Đức Mẹ Hà Nội là những ơn rất trọng mà linh mục, tu sĩ là những người Chúa muốn dùng để giúp ta được những ơn ấy. Có thể nói rằng: Linh mục, tu sĩ cần để ta được những ơn ấy. Vì thế, Đức Giám mục muốn: Khi đọc kinh Đức Mẹ Hà Nội, các giáo hữu hằng chú ý xin Chúa ban cho ta nhiều linh mục, nhiều tu sĩ.

 

2. Khi đọc kinh Đức Mẹ Hà Nội, mà có ý xin Chúa ban ơn cho nhiều người dâng mình làm linh mục hay là tu sĩ, thì được ân xá thể này: Mỗi lần đọc được ân xá 7 năm, nếu đọc cả tháng thì được lĩnh một ơn đại xá với những điều kiện đã quen.

 

3. Để nhắc cho các giáo hữu nhớ cầu nguyện về ý ấy, Đức Giám mục truyền thêm vào sau kinh Đức Mẹ Hà Nội câu này: “Lạy Đức Mẹ Hà Nội, xin cầu cùng Chúa ban cho nước Việt Nam được nhiều linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ”

 

4. Kinh “Lạy Mẹ Sầu Bi” là kinh dâng địa phận cho Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Đức Mẹ đã có sẵn câu: Xin ban cho Hội Thánh được thêm nhiều linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ”, các giáo hữu hãy chú ý đến câu ấy. Nếu đọc kinh ấy mà có ý xin Chúa ban cho nhiều người dâng mình làm linh mục hay là tu sĩ thì cũng được lĩnh ân xá như đã nói trên.

 

5. Khi đọc kinh nào khác chẳng kì, miễn là kinh Bề Trên Địa phận đã ưng nhận. Nếu đọc kinh ấy cách sốt sáng, có ý xin Chúa ban nhiều ơn kêu gọi làm linh mục hay là tu sĩ, thì cũng được ân xá như đã nói trên.

 

6. Khi đọc kinh trong nhà thờ, nhà nguyện trước Mình Thánh Chúa lâu nửa giờ mà có ý xin Chúa ban nhiều ơn kêu gọi làm linh mục thì được lĩnh một ơn đại xá, nhưng phải xưng tội và chịu lễ nữa.

 

7. Vì Tòa Thánh đã ban ân xá một cách rộng rãi như thế cho những ai cầu nguyện xin Chúa ban ơn kêu gọi làm linh mục, làm tu sĩ, mọi người dễ nhận thấy vấn đề linh mục và tu sĩ là vấn đề rất quan trọng. Đức Giám mục khuyên các giáo hữu lưu ý đến vấn đề ấy và nhiệt thành giúp đỡ, ít là bằng lời cầu nguyện, Đức Giám mục ước ao các giáo hữu hằng cầu nguyện về ý ấy luôn luôn.

 

8. Vì Tòa Thánh đã đặt J.M Vianney là một vị thánh rất trọn lành, đã cứu muôn vàn linh hồn làm quan thày các Cha chính xứ, Đức Giám mục ước mong các xứ kính mến và trông cậy Người như quan thầy riêng vậy. Các giáo hữu hãy sốt sáng kêu van Người cầu bầu cùng Chúa ban cho các Cha xứ hằng tiến lên trong đường thánh thiện và nhiều người trong xứ dâng mình làm linh mục, làm tu sĩ. Đó là một lợi ích lớn lao cho xứ và cho Hội Thánh nữa.

 

 Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ thánh J.M Vianney 8/8/1959

 

T.L Đức Giám mục

Jos. Nguyễn Ngọc Oánh

Bí thư

 

(WTGP.Hà Nội 21.02.2020)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang