Thông báo về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung Việt Nam

4/30/2016 10:08:49 PM
Một cách cụ thể, chúng ta cùng cầu nguyện một cách đặc biệt cho tất cả bà con Miền Trung đang gặp cảnh khó khăn này và có được những hành vi chia sẻ, giúp đỡ thiết thực ngang qua Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của HĐGMVN, của các Giáo phận và của các Giáo xứ.

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang