Thơ

Sa mạc, hang toại đạo và "Mùa Chay Corona"

(Chút cảm nhận về Mùa Chay 2020 trước đại dịch Covid-19)

 Xem chi tiết »
Ngỡ ngàng

(Chút cảm nhận huyền nhiệm “TRUYỀN TIN”- Lc 1,26-38)

 Xem chi tiết »
Đời vẫn còn "phép lạ tình yêu"

(Kính tặng các y, bác sĩ, linh mục… đã nằm xuống vì thi hành sứ vụ thời đại dịch Covid-19)

 Xem chi tiết »
Văn tế Kính Á thánh Anrê Phú Yên

Nhân ngày Giáo Phận Qui Nhơn mừng “kỷ niệm 20 năm” ngày thầy giảng Anrê Phú Yên được phong Chân Phước (5.3.2000 – 5.3.2020).

 Xem chi tiết »
Đời: Một "cuộc vào" và một "chuyến đi"

(Một chút cảm nhận về cuộc ra đi giữa mùa xuân của mợ Matta Võ Thị Tiên)

 Xem chi tiết »
Những cây sáo đời và cơn gió lộng

(Tặng các bạn trẻ hành hương núi Đức Mẹ Qui Hoà trên đỉnh Xuân Vân)

 Xem chi tiết »
Thánh ý nhiệm mầu

Chàng, người Bên Lương, yêu tha thiết cô gái Công Giáo. Cưng con đầu lòng, cha-mẹ đồng ý cho chàng lấy cô gái ấy bởi biết rằng Bên Công Giáo không cho phép ly dị.

 Xem chi tiết »
Giờ đăng quang rất lạ

“Nước tôi không thuộc về thế gian nầy…Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi sinh ra và đã đến thế gian nầy vì điều nầy: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía của sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 19,36-37).

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang