Thơ

Tin Kính (Ga 20,19-31)

Ngày Chúa đến Tô-ma vắng mặt Ông phản đối gay gắt không tin Quyết sao tận mắt để nhìn Dấu đinh thương tích chứng minh là Thầy.

 Xem chi tiết »
Bài Ca Dao Cho Bạn Đời

*”Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được tháo gỡ ra” –Mt.19: 6.

 Xem chi tiết »
Vua Trên Trời

VUA TRÊN TRỜI (Lc 19,28,40)

 Xem chi tiết »
Điều con xin

(Hc 40:1-4 và G 1:20-22)

 Xem chi tiết »
Câu đối Tết Nhâm Thìn

Sau Công nghị Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y thường nhắn nhủ cần canh tân cuộc sống, ngài cũng nhắc đến “tu thân, tề gia”, nên câu đối năm nay chúng tôi làm theo chiều hướng đó.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang