Thiếu tỉnh thức

8/30/2012 6:23:13 AM
Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXI TN

Mt 24, 42-51: Phải tỉnh thức


Lời Chúa:

42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. 45 Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc?46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.47 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.48 Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng: "Còn lâu chủ ta mới về",49 thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa,50 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không chờ, vào giờ hắn không biết,51 và ông sẽ loại hắn ra, bắt chung số phận với những tên giả hình: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng


Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.


- Thứ nhất, ý nghĩ hướng dẫn hành động:

Người trẻ, khỏe ít chuẩn bị chết vì nghĩ rằng mình không dễ mà chết.


“Còn lâu”
là từ ngữ rất nguy hiểm cho tinh thần chuẩn bị: Còn lâu mới thi nên vui chơi thay vì học và rồi thi rớt; còn lâu mới lễ nên đi lễ trễ..


- Thứ hai, vài câu lời Chúa dạy về sự tỉnh thức:


Những kẻ khôn ngoan biết lợi dụng thời gian đang sống (Eph 5, 16)

Con phải làm việc lúc ban ngày. Đêm đến, không còn thời giờ nữa (Ga 9, 14).


Bài học:
Hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng.


Sống đạo: Thiếu tỉnh thức (1)


Thánh Tô-ma Mo (Thomas More) có một người bạn sang trọng, nhưng đạo đức lơ là. Thánh nhân khuyên ông này ăn năn trở về với Chúa, nhưng ông cứ nói: “Khi sắp chết, tôi sẽ nói: Lạy Chúa, xin tha tội cho con và tôi sẽ được tha thứ.

Ngày kia, khi hai người cưỡi hai con ngựa đi ngang qua cầu Luân Đôn, thánh Tôma More thấy con ngựa của ông bạn hất ông vào thành cầu, làm cho đầu ông bị dập. Lúc đó, thánh Tôma More nghe ông bạn thốt lên: “Đồ quỷ!, và chết tươi. Cái chết thường xảy đến rất thình lình. Chúng ta không kịp sửa soạn gì đâu. Và nếu ai đã sửa soạn, thì đó là một ơn Chúa ban rất quí giá!

Cầu nguyện:


Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con phải tỉnh thức và chúng con tự nhận thấy rằng mình ít tỉnh thức. Đó là thái độ thiếu khôn ngoan. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ đến sự chết để biết sống tốt. Amen.


Lm. Mi Trầm

Lên đầu trang