Thiệp mời tham dự Thánh lễ tấn phong Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên

8/13/2013 5:23:50 PM
THIỆP MỜI THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VIÊN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN VINH THỨ TƯ, NGÀY 04 THÁNG 09 NĂM 2013

Vinh-GMPTPheroNguyenVanVien-1.jpg

Vinh-GMPTPheroNguyenVanVien-2.jpg

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang