Thiên Chúa cần con người

3/25/2020 12:47:07 PM
Suy Niệm TIN MỪNG Lễ TRUYỀN TIN 25/3

Annunciation.jpg

Thiên Chúa đã khởi sự công trình Cứu Chuộc bằng  ngỏ ý mời con người cộng tác, qua việc sai sứ thần Gabrien đến với một Trinh Nữ có tên là Maria, làng Nadarét và đề nghị Trinh Nữ chấp thuận làm Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa sẽ làm người trong lòng Trinh Nữ nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

 

Sau những trao đổi khiêm tốn, thẳng thắn và chân thành, Trinh Nữ Maria, con người đẹp lòng Thiên Chúa đã chính thức nhận lời cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc Cứu Thế của Ngài, khi dứt khoát trả lời : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

 

“Và Ngôi Lời đã làm người, và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).

 

Lời nguyền rủa Rắn, tức Thần Dữ, cũng là Lời Hứa cứu độ của Thiên Chúa sau khi nguyên tổ phạm tội : “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15) nay đã được thực hiện, và Lời Hứa ấy đã được các ngôn sứ nhiều lần nhắc lại khi tuyên sấm, đặc biệt ngôn sứ Isai : “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu : Này đây một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuen” (Is 7,14) nay đã  hoàn toàn được ứng nghiệm.

 

Chúng ta thấy trong biến cố Truyền Tin : 

 

1.   Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng tự do của con người :

 

Dựng nên con người, Thiên Chúa đã không hỏi ý kiến của ai, vì chưa có ai để hỏi, khi tất cả còn là hư không. Nhưng khi đã dựng nên con người giống hình ảnh mình rồi, thì Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng tự do của con người, là hình ảnh của chính Ngài.

 

Vì thế, với tự do là hình ảnh của Thiên Chúa, con người đã trở mặt phản nghịch Thiên Chúa khi nghe lời Thần Dữ xúi dục không tin ở Ngài, không tin Ngài thương yêu, không tin Ngài hết lòng chăm nom, săn sóc, và không để phải thiếu thốn gì.

 

Tự do đã cho con người quyền “nói có, nói không” với Thiên Chúa ; tự do đã cho con người địa vị bá chủ mọi loài được Thiên Chúa tạo dựng (x. St 1,28), nhưng cũng chính tự do làm con người tự cắt đứt ân tình, gạt bỏ ân nghiã với Thiên Chúa, nhưng chính tự do cũng đã mở mắt con người để “thấy mình trần truồng”, nghèo nàn, phản phúc, nên xấu hổ, sợ hãi, tránh mặt Thiên Chúa (x. St 3, 7-10).  

 

Nhưng vì yêu thương vô cùng và đến cùng, Thiên Chúa đã không nỡ bỏ con người mà Ngài đã yêu thương tạo dựng, nên đã lên ngay một chương trình cứu vãn những gì đã sụp đổ, hư hỏng, qua Lời Hứa Cứu Độ, nhưng Lời Hứa ấy sẽ chỉ có thể được thực hiện với sự cộng tác tự do, hợp tác tự nguyện của con người, như con người đã  tự nguyện, tự do bất hợp tác với Thiên Chúa cho hạnh phúc của mình, trong vườn địa đàng.

 

Trong biến cố Truyền Tin, sứ thần đã được sai đến để hỏi ý kiến con người, để chờ đợi ở con người một lời chấp thuận, để nhận từ con người một cam kết hợp tác, và con người đại diện cho tất cả loài người ấy chính là Trinh Nữ Maria, quê làng Nadarét, người nữ đuợc Thiên Chúa yêu thương, chúc phúc. Chính người đã thay mặt nhân loại trả lời xin vâng, bầy tỏ tự do tin yêu, tự do phụng thờ, tự do vâng  phục, tự do phó thác, tự do dấn thân thực thi Thánh Ý Thiên Chúa trong nhiệm cuộc cứu độ nhân loại.

 

Và chương trình cứu chuộc qua mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa đã thực sự được khởi sự tốt đẹp ngay sau biến cố Truyền Tin hôm ấy.

 

2.   Cộng tác với Thiên Chúa là vâng theo Thánh ý Ngài :

 

Là Cha thương yêu, nhân hậu và toàn năng, nên kế hoạch nào, chương trình nào của Thiên Chúa chuẩn bị thực hiện cho con người cũng đều tốt đẹp và hoàn hảo, vì Ngài là Tình Yêu và chỉ muốn trao ban những gì tuyệt vời nhất cho con người.

 

Vì thế, khi chờ đợi con người tự do cộng tác vào kế hoạch, chương trình đem lại hạnh phúc cho con người của mình, Thiên Chúa chỉ mong con người chấp thuận ý muốn yêu thương, và làm theo kế hoạch đã được quan phòng cách tuyệt hảo của Ngài, bởi chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa mới biết rõ chúng ta cần gì, và thực hiện hoàn hảo những gì cần cho chúng ta (x. Mt 6, 25-34).

 

Tóm lại, điều Thiên Chúa cần ở con người là vâng phục Thánh Ý Ngài ; công việc con người cần làm để cộng tác với Thiên Chúa là sống theo Luật Chúa ; thái độ con người cần có để làm vui lòng Thiên Chúa là là làm theo Lời Ngài dậy, như Đức Giêsu đã đến để làm theo ý Chúa Cha, đã đến để thực thi ý muốn của Cha Ngài, như lời thánh vịnh 39 đã được thánh Phaolô nhắc lại cho tín hữu Do Thái:

 

“Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa : Lậy Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi thánh ý Ngài, như sách thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

 

Vâng, ý nghiã quan trọng của lễ Truyền Tin là Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng tự do của mỗi người, cũng như cần chúng ta cộng tác với Ngài trong việc cứu rỗi chính chúng ta và anh em, bằng vâng phục Thánh Ý yêu thương và tuyệt hảo của Ngài, Thánh Ý luôn mang lại Hạnh Phúc đời đời cho chúng ta.

 

Lậy Đức Trinh Nữ Maria, dung mạo và gương mẫu của Giáo Hội, xin Mẹ đồng hành với Giáo Hội để Giáo Hội luôn sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa bằng khiêm tốn, vâng phục Thánh Ý để chúng con, con cái của Mẹ và Giáo Hội được cùng Mẹ hát vang lời kinh Tán Tụng : “Chúa đã làm cho con biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn !” (Lc 1,49)

 

Jorathe Nắng Tím

Lên đầu trang