Thị trưởng và thầy phó tế Roger Caizergues

2/7/2018 7:44:33 AM
Bây giờ ông Roger Caizergues vừa có thể làm phép cưới ở tòa thị trưởng và ở … nhà thờ!

RogerCaizergues.jpg
Thánh lễ phong chức phó tế cho thầy Roger Caizergues
ngày chúa nhật 4 tháng 2 – 2018

Ông Roger Caizergues là thị trưởng thị trấn Lavérune (Hérault, nước Pháp) từ 23 năm nay, ngày chúa nhật 4 tháng 2 vừa qua, ông được phong phó tế ở nhà thờ Đức Mẹ Bình An ở Montpellier. Thị trấn Lavérune là một thị trấn nhỏ, chỉ có 440 người dân. Đối với ông, không có chuyện lẫn lộn giữa băng chéo màu cờ nước Pháp và dây các phép. Thầy phó tế có thể làm phép cưới, phép rửa tội, chủ sự tang lễ, chỉ là không được dâng thánh lễ.

 

Giám mục phụ tá địa phận Montpellier, Claude Azéma chủ sự thánh lễ phong chức phó tế. Sau 7 năm suy nghĩ, hôm nay giấc mơ của ông Roger Caizergues đã được thành tựu. Ông làm việc trong ngành nông nghiệp, đã hưu trí và làm thị trưởng. Ông không lẫn lộn giữa hai chức vụ, ông giải thích trên đài France Bleu: “Khi tôi là thị trưởng thì tôi không phải là thầy phó tế, tôi không lẫn lộn hai lãnh vực dân sự và tôn giáo. Khi là thị trưởng, tôi đảm nhận trọn vẹn chức vụ và tiếp tục làm việc như trước tôi vẫn làm cho đến bây giờ”. Ngoài chức vụ thị trưởng, tháng 9 năm 2017, ông được cử làm tuyên úy cho hội Cứu giúp công giáo (Secours catholique), ông giải thích: “Đây là chức vụ có tính cách hỗ trợ thiêng liêng nhưng tôi cũng làm cả công việc quản trị cho Hội”.

 

Cũng có những trường hợp tưuơng tự như vậy ở Pháp

 

Trong những năm gần đây, ở Pháp cũng có những trường hợp tương tự như vậy. Năm 2014 ở Jarret, trong vùng núi Pyrénées, thầy phó tế Ange Mur được bầu vào chức vụ thị trưởng, tháng 10 năm 2017, thầy mừng 25 năm chức phó tế. Ở Cré-sur-Loir, trong vùng Sarthe, thầy phó tế Michel Landelle được bầu làm thị trưởng vào tháng 12 năm 2014, khi đó thầy đã làm phó tế được 7 năm. Ở Orne, ông thị trưởng của quận Survie được phong phó tế tháng 4 năm 2016 sau 2 năm làm thị trưởng.

 

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch, phanxico.vn 07.02.2018/ fr.aleteia.org, Nicolas Boutin, 2018-02-05)

 

Đoạn video thánh lễ phong phó tế của thầy Roger Caizergues:

 

 

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang