Theo gương Thánh Gia, phục vụ đức tin bằng những phương tiện nghèo khó

3/31/2012 5:09:42 PM

DC-GB-BuiTuan.jpg

1. Một trong những mong muốn hàng đầu của gia đình công giáo là phục vụ đức tin. Mong muốn đó rất đáng khen ngợi.

Phục vụ đức tin là sống đức tin một cách sốt sắng, là làm chứng cho đức tin một cách cụ thể, là truyền bá đức tin một cách nhiệt thành.

Để phục vụ đức tin như thế, gia đình công giáo tìm kiếm một gương mẫu. Gương mẫu đáng tin cậy nhất là Thánh Gia.

2. Trước hết, chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu.

Trong công trình cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã ưu tiên chọn những phương tiện nghèo khó, khiêm nhường.

Chúa Giêsu sinh vào đời một cách hết sức nghèo khó. Không một chút quyền lực. Người đến như một trẻ thơ, hoàn toàn tuỳ thuộc vào những người xung quanh. Người không chống lại ai, Người không áp đặt lên ai bất cứ điều gì. Người được nhận ra ở nét yếu đuối, nét khiêm nhường, nét nghèo khó. Những nét đó càng sâu đậm hơn nữa nơi Chúa Giêsu, khi Người tắt thở trên thánh giá.

Nói thế không có nghĩa là Chúa Giêsu đã không dùng những phương tiện sang giàu. Thực sự Người đã vào thành Giêrusalem một cách trọng thể, ngày lễ Lá. Dân chúng đã trải áo mình trên đường Người đi. Họ đã nhiệt liệt hoan hô Người. Nhưng ngay sau cuộc đón rước linh đình đó, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó sẽ trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12,24). Người nói điều đó, để các môn đệ đừng bám vào biến cố vinh quang mới xảy ra, kẻo sẽ lầm lớn.

Trong vườn Cây Dầu, khi quân quốc kéo đến, toan bắt Chúa Giêsu, Người xưng mình là kẻ họ muốn tìm bắt. Nghe vậy, "Bọn họ lùi lại và ngã xuống đất" (Ga 18,6). Người tỏ ra quyền phép của Người. Nhưng sau đó, Người để mình bị trói, bị nhục mạ, bị nhổ vào mặt, bị đem đi giết. Người nhịn nhục, khiêm tốn.

Trên thánh giá, Người nghe lời thách thức: "Hắn đã cứu nhiều người mà chẳng cứu được mình. Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin" (Mc 15,31-32). Nhưng Người làm thinh, như một kẻ yếu hèn.

Sự nghèo khó, khiêm nhường của Chúa Giêsu đã gây cho Người những nhục nhã, những đớn đau. Nhưng Người đã muốn như thế. Chọn lựa của Người được thánh Phaolô gọi là "một sự điên rồ" (1 Cr 1,25).

3. Bây giờ chúng ta nhìn vào Đức Mẹ và thánh Giuse.

Mẹ Maria tham gia vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu cũng bằng những phương tiện khó nghèo. Phương tiện khó nghèo của Mẹ là lời "Xin vâng" ngày truyền tin. Đức Mẹ xin vâng suốt cả cuộc đời. Xin vâng đau đớn nhất là dưới chân thánh giá Chúa Giêsu. Xin vâng của Mẹ nói lên tinh thần nghèo khó.

Sự nghèo khó của Mẹ là sự thinh lặng, đời sống ẩn dật, sự vâng phục, sự cầu nguyện, sự khiêm tốn, sự hy sinh hãm mình, sự phó thác trọn vẹn nơi Chúa.

Còn thánh Giuse được chọn để bênh vực Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Ngài cũng thực hiện trách nhiệm đó bằng những phương tiện nghèo khó. Nghèo lương thực, nghèo phương tiện đi lại, nghèo địa vị. Suốt đời Ngài chỉ là lắng nghe ý Chúa và thực thi ý Chúa trong thầm lặng. Ngài nhận biết mình nghèo khó, chỉ biết cậy trông vào Chúa mà thôi. Ngài sống tinh thần thơ ấu như lời Chúa Giêsu dạy: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 18,3).

4. Nhìn vào Ba Đấng của Thánh Gia, chúng ta có thể nói: Một đặc điểm chung của Ba Đấng là "Xin vâng cho thánh ý Chúa được nên trọn". Thiết tưởng đặc điểm đó cũng sẽ là cách sống phục vụ đức tin của chúng ta.

Thánh ý Chúa về chúng ta là chúng ta hãy phục vụ đức tin theo gương mẫu Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse.

Với ý hướng đó, chúng ta mở rộng khả năng dũng cảm của chúng ta bằng những việc nhỏ, mang tính cách vâng lời và từ bỏ những cái không cần thiết.

Chúng ta mở rộng khả năng yêu thương của chúng ta bằng những việc nhỏ, mang tính cách phục vụ nhưng không, chân thành.

Chúng ta mở rộng khả năng hiểu biết của chúng ta bằng những việc nhỏ, mang tính cách thức tỉnh lương tâm đến với những chân lý sự sống và những mầu nhiệm Thiên Chúa.

Chúng ta mở rộng khả năng tiếp cận của chúng ta với Chúa bằng những việc nhỏ, mang tính cách cầu nguyện: Cầu nguyện tạ ơn, cầu nguyện sám hối, cầu nguyện xin ơn, cầu nguyện dâng hiến.

Chúng ta mở rộng khả năng tin cậy Chúa nơi chúng ta bằng những việc nhỏ, mang tính cách phó thác, nhất là trong những trường hợp khó khăn thường ngày.

Tất nhiên, nhiều trường hợp đòi chúng ta nên và cần đến những phương tiện giàu có. Chúng ta được dùng, nhưng với tinh thần khó nghèo, khiêm tốn.

5. Chúng ta thành thực nhận thức rằng: Đức tin của gia đình chúng ta hiện nay đang bị đe doạ bởi nhiều bão tố. Chúng ta khiêm tốn nhìn nhận rằng: Chúng ta rất yếu đuối. Chúng ta chỉ có thể vượt qua sóng gió nhờ sức mạnh của ơn Chúa. Vì thế, chúng ta tha thiết nhìn vào Thánh Gia.

Nhìn vào Đức Giêsu Kitô, Đức Mẹ và thánh Giuse, chúng ta thấy Ba Đấng rất dễ gần gũi. Chúng ta xin ở lại bên Ba Đấng, để được đào tạo, để được đỡ nâng.

Giêsu, Maria, Giuse, chúng con xin phó thác phần rỗi chúng con trong tay Ba Đấng. Amen.

 


+ Gm. G.B. Bùi Tuần

Lên đầu trang