THÁNH THẦN TỐ GIÁC THẾ GIAN SAI LẦM

5/7/2013 8:15:55 AM
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

HolySpiritLIFE.jpg 

Lời Chúa: Ga 16, 5-11


5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : 'Thầy đi đâu ?' 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Suy Niệm


Giáo lý Công Giáo dạy : Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không có tách biệt, nên loài người được Ba Ngôi Thiên Chúa cứu độ qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, thì ta phải tin “Đức Giêsu Kitô phải chịu khổ nạn chết treo trên thập giá rồi sống lại tiến vào vinh quang” (Lc 24,26). Nghĩa là Thiên Chúa quyền năng, vinh quang, tình yêu cứu loài người qua đau khổ, để những ai tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất thì được sống đời đời (x Cv 4,12). Vì thế :

- Thập giá là dấu chỉ tình yêu Chúa Cha bị đóng đinh.

- Thập giá là dấu chỉ Chúa Con vâng phục Chúa Cha trong tình yêu.

- Thập giá là dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần quy tụ loài người vào đoàn chiên của Chúa Kitô (Hội Thánh), để Ngài phân phát ơn cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu.


Do đó khi Đức Giêsu phục sinh về cùng Cha, hoàn tất sứ mệnh Cha trao phó, thì “Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu” (Ga 14,16b), Ngài sẽ “bắt lỗi thế gian về tội, về sự công chính và về án xử. Về tội : vì họ không tin vào Chúa Giê-su ; về sự công chính : vì Chúa Giêsu đến cùng Chúa Cha, và người ta không còn thấy Chúa Giê-su nữa ; về án xử : vì đầu mục thế gian đã bị lên án rồi” (Ga 16, 8-10 : Tin Mừng).


Thánh Thần bắt lỗi thế gian về tội : vì họ không tin vào Chúa Giêsu” (Ga 16,8-9 : Tin Mừng). “Thế gian” là những kẻ chống đối Lời Thiên Chúa, không muốn đón nhận sự thật, Đức Giêsu đã khiển trách họ : “Giả như các ngươi mù, các ngươi không có tội, nhưng các ngươi nói : chúng tôi sáng, thì tội các ngươi vẫn còn đó” (Ga 9,41).

Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ về những kẻ chống đối Ngài : “Giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ, họ không thể chữa tội được. Ai ghét Thầy, thì cũng ghét Cha Thầy. Giả như Thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy” (Ga 15,22-24).

Khi Đức Giêsu còn trên dương thế, người ta chỉ biết Ngài là người nhà quê Nazareth con bác thợ mộc Giuse (x Ga 1,45 ; Lc 13,54), thế mà Ngài tự xưng là Thiên Chúa thì không ai chấp nhận được, vì ai nói như thế là nói phạm thượng. Đó là lý do họ giết Đức Giêsu, nhưng chỉ sau ba ngày Ngài phục sinh vinh hiển, rồi về ngự bên hữu Chúa Cha, xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến hướng dẫn Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh của Ngài cho đến ngày cánh chung ! Ngày ấy Chúa tách người lành ra khỏi kẻ dữ. Kẻ dữ là những kẻ không tin Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, họ bị kết án, đúng như Lời Đức Giêsu đã nói : “Người sẽ minh chứng thế gian sai lầm về tội” (Ga 16,8a).


Thánh Thần bắt lỗi thế gian về sự công chính : vì Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha,và người ta không còn thấy Ngài” (Ga 16, 8.10 : Tin Mừng). Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha để hoàn tất Phụng Vụ Ngài thiết lập, thay thế cho Phụng Vụ Do Thái giáo, để ai tin vào Ngài là Thiên Chúa, thể hiện qua việc lãnh Bí tích Khai Tâm là “Đức Ki-tô Giê-su đã ở trong người ấy, thì tuy thân xác vẫn là đồ chết vì tội, nhưng  Thánh Thần là sự sống làm cho họ được trở nên công chính” (Rm 8,10).

Chúa Thánh Thần bênh vực những người thuộc về Hội Thánh,cụ thể hai ông Phaolô và Sila bị nhốt sâu trong ngục có lính canh phòng cẩn mật, hai ông trong tù không ngớt ca tụng Thiên Chúa, thình lình đất động làm rung chuyển nền móng ngục thất. Lập tức cửa ngục mở toang ra hết, xiềng xích mọi người bật tung ! Tên lính canh ngục tưởng hai ông Phaolô và Sila đã trốn thoát, hắn liền rút gương tự vẫn, đó là dấu chỉ thế gian sai lầm đã những bách hại Hội Thánh, thì tự kết liễu mạng sống mình, nếu không được hai ông Phaolô và Sila can ngăn (x Cv 16, 22-32 : Bài đọc). Như thế, “Chúa đã ra tay uy quyền giải thoát họ” (Tv 138/137, 7c : Đáp ca).

Phép lạ trên đây chính là “Chúa Thánh Thần đến bắt lỗi thế gian về sự công chính” (Ga 15,8b : Tin Mừng), một thứ công chính “dổm” vì tin vào việc làm theo Luật Môsê dạy (x Lc 18,9 ; Rm 3,28 ; Gl 2,16t), vì chỉ những ai được  mặc lấy Chúa Kitô, khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, mới là người công chính.


Chúa Thánh Thần kết án thế gian về án xử : vì đầu mục thế gian này đã bị lên án rồi (Ga 16, 8.11 : Tin Mừng). Cụ thể những kẻ xử án Đức Giêsu như viên sĩ quan Roma là đầu mục thế gian ra lệnh cho lính đâm Ngài, máu và nước trong tim Ngài dốc ra hết. Lúc đó hắn vội hô to : “Ông này thật là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39). Lời ông sĩ quan Roma tuyên xưng như thế chính là tiếng nói của đầu mục thế gian tự kết án chúng sai lầm, làm ứng nghiệm Lời Đức Giêsu nói : “Đầu mục này thế gian đã bị lên án rồi vậy” (Ga 15,11 : Tin Mừng).


Vậy ai nghe và thực hành Lời Chúa, là người ấy được Chúa Thánh Thần hướng dẫn sống trong sự thật, chứ không còn thuộc về người trần thế gian dối, là thừa hưởng hiệu quả Lời Đức Giêsu đã hứa : “Thầy sẽ sai Thần Khí Sự Thật đến với anh em ; Người sẽ dẫn anh em tới Sự Thật toàn vẹn” (Ga 16,7.13 : Tung Hô Tin Mừng).

THUỘC LÒNG

Thánh Tôma Tiến sĩ nói : “Ai càng yêu mến Hội Thánh, người ấy càng được nhiều ơn Chúa Thánh Thần”.


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang