THANH TẨY HẠ THẤP CON THIÊN CHÚA, NHƯNG NÂNG CAO PHÀM NHÂN

1/14/2013 6:35:47 AM
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM C

Lk3_15-16.21-22.jpg 

Lời Chúa: Lc 3,15-16.21-22

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.

21
Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.


-----

Từ ngày Con Thiên Chúa làm người suốt 30 năm tuổi đời, Ngài luôn luôn tỏ ra là một cậu bé dễ thương :


Ø Nào là Ngài được các chú mục đồngđến tôn thờ (x Lc 2,8-16). Cả đến vua chúa trần gian cũng tìm đến Ngài để dâng tặng các báu vật. (x Mt 2,1-12)


Ø Những vị cao niên như ông Simêon và bà Anna suốt đời mong đợi Đấng Cứu Thế, cuối cùng cũng đã được ôm cậu bé Giêsu mới sinh được 40 ngày vào lòng, làm họ thỏa mãn cuộc đời ! (x Lc 2,22-38)

Ø
 
Ở tuổi 12, Ngài đã làm cho các Tiến sĩ Luật phải thán phục về cách trình bày Giáo Lý của Ngài. (x Lc 2,41-47)

Nhưng từ tuổi 30 đến 33, Ngài đã tự hạ mình đến tận cùng, Ngài gánh lấy tội muôn dân, chịu để người đời kết án là kẻ phạm tội nặng nhất, từ dòng sông Giođan đến đồi Sọ! Và như thế là suốt ba năm, Ngài đã hạ mình thấp hèn nhất, nhằm thiết lập Bí tích Thánh Tẩy để Ngài nâng phàm nhân lên !


Ta đặt câu hỏi :

* Bí tích Thánh Tẩy Chúa Giêsu thiết lập hoàn hảo vào lúc nào, và Ngài muốn nhân loại đón nhận ?

* Bí tích Thánh Tẩy sinh hiệu qủa gì cho kẻ đón nhận với lòng tin?

* Người đã được tái sinh bởi Bí tích Thánh Tẩy, phải sống thế nào?


1/ LỄ THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG LÀ LÚC CHÚA GIÊSU HOÀN TẤT BÍ TÍCH THÁNH TẨY ĐỂ BAN CHO LOÀI NGƯỜI.

Như lời thánh Gioan Tẩy Giả nói về phép rửa của Đức Giêsu thực hiện : “Ngài thanh tẩy anh em trong Thánh Thần và trong lửa.” (Lc 3,16)

Hình ảnh này chỉ xảy ra trong ngày lễ Ngũ Tuần, đó chính là việc cử hành Phụng vụ đầu tiên của Hội Thánh, vì hôm đó có đầy đủ những chứng nhân tin theo Đức Giê-su, họ cùng cầu nguyện với Mẹ Maria, thì Thánh Thần hiện xuống như hình lưỡi lửa đậu trên từng người trong cộng đoàn Phụng Vụ hôm đó. (x Cv 1,13-14 ; 2)

Ta biết Phụng Vụ của Hội Thánh gồm các sinh hoạt:

v Cầu nguyện qua Kinh Phụng Vụ.

v Giảng Lời.

v Cử hành các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể.

Thực vậy, Phụng Vụ mới thực là nguồn thanh tẩy con người. Thánh Gioan Tẩy Giả diễn tả sự thanh tẩy đó qua hình ảnh : “Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Lc 3,17)


Như vậy, “
Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô,Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng”(Tt 3, 4-7 : Bài đọc II).

Vậy người Kitô giáo càng thiết tha tham dự Phụng Vụ, họ càng được Thiên Chúa làm hoàn tất ơn Bí tích Thánh Tẩy họ đã khởi sự nhận từ nước.


2/ BÍ TÍCH THÁNH TẨY ĐƯỢC HOÀN HẢO LÚC NÀO ĐỂ NÂNG CON NGƯỜI LÊN TỘT ĐỈNH ?


v
 
Họ là Hiền thê của Con Thiên Chúa tìm thấy trong nhân loại. Thánh Luca đã diễn tả chân lý này : “
Khi tồn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.”(Lc 3,21-22 : Tin Mừng)


v
 
“Trời mở ra” :Chính Đức Giêsu đã dùng hình ảnh này để nói về ông Nathanael, khi ông say mê đọc Thánh Kinh rồi đi đến với Đức Giêsu, và Ngài đã nhắc lại chuyện ông Giacobđi tìm người yêu ! (x Ga 1,45-51 và St 28,29)

v “Thánh Thần ngự xuống như hình dáng chim bồ câu”. Hình chim bồ câu trong Cựu Ước ám chỉ :

* Cuộc tạo dựng mới : Như sau trận lụt hồng thủy, khi ông Noe thả con chim câu ra khỏi tầu, và nó bay về công theo nó ngành ô-liu non, báo hiệu nước đã cạn. Lúc đó ông Noe mới mở của tầu cho con cái ông và các sinh vật ra. (x St 8,8)

* Cuộc giải phóng : Ngôn sứ Isaia (60,8) và Hôsê (11,11) đã ví dân Do Thái được thoát cảnh nô lệ ở Babylon trở về quê tái thiết đền thờ như “đàn chim câu bay về tổ”.


*
Đức Ki-tô tìm thấy “Hiền thê” của mình: Sách Diễm ca (2,14) gọi người yêu là “Bồ câu anh ơi”. Vì thế thánh Phao-lô nói với các tín hữu : “Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết.”(2Cr 11,2)

* Thiên Chúa che chở và dẫn dắt dân Ngài : “Chim câu” người Do Thái gọi là“Shakinah”, có nghĩa là áng mây Thiên Chúa dùng để che cho dân Do Thái trênđường tiến về đất hứa. (x Xh 13,22)


Tất cả các giá trị trên, người Kitô hữu được lãnh nhận đầy đủ từ Phụng Vụ Hội Thánh.Điều này ngôn sứ Isaia đã báo trước : “
Hãy an ủi, an ủi dân Ta : Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hơ lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm… Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hố thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.” (Is 40,1-5 : Bài I)

Thành bị giáng phạt hai lần” là đền thờGiêrusalem bị phá hai lần : lần thứ nhất do đế quốc Babylon, lần thứ hai do đế quốc Roma. Đó là dấu chỉ Chúa phá hủy Phụng Vụ Do Thái giáo để thay thế bằng Phụng Vụ Hội Thánh. Bởi đó sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa bằng nước, Ngài nói : “Có một Phép Rửa khác, tôi bồn chồn lo lắng chờ đến lúc hoàn tất”(Lc 12,50). Phép Rửa ấy chính là vào giờ Tử Nạn, Đức Giêsu thiết lập Phụng Vụ mới và truyền cho Hội Thánh cử hành để thanh tẩy muôn dân !


3/ NGƯỜI KITÔ HỮU PHẢI ĐÁP LẠI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA.

° “Chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiếnđể cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.” (Tt 2,12-14 : Bài đọc II)

° Nói cho muôn dân biết Đức Giêsu “như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.” (Is 40,11 : Bài đọc I)


°
 
Người Kitô hữu phải hạ mình xuống như Đức Giêsu để phục vụ, như thế họ mới đem Chúa đến với đồng loại. Điển hình như : 

    
§ Đức Maria tự xưng là Tôi Tớ : thì Ngài bế Con Thiên Chúa vào đời.

    
§ Đức Giêsu trở nên người Tôi Tớ : thì Ngài bếta vào trời.


THUỘC LÒNG.


Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Đức Kitô.
(1Cr 11,1).


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang