Thánh Tâm là cả Hồng Ân

6/4/2012 10:28:38 AM

Bao la tình yêu Thiên Chúa

Cho con lắng vơi ưu phiền

Trọn đời lòng con tôn kính

Thánh Tâm là cả hồng ân

 

Luôn cố gắng học với Chúa

An vui thanh thản tâm hồn

Mặc dù trĩu nặng gian khó

Thánh Tâm xoa dịu nỗi buồn

 

Vì yêu Chúa đã chấp nhận

Hy sinh trao ban tim mình

Giọt máu cuối cùng đã chảy

Thánh Tâm cứu độ đời con

 

Đời ai gian truân, khốn khó

Ưu tư sớm khuya âm thầm

Mau đến bên Chúa chí thánh

Thánh Tâm che chở, ủi an

 

Con vững tin lời Chúa hứa

Và luôn ghi nhớ sớm chiều:

“Khi bị treo trên Thập Giá

Tôi kéo mọi người lên theo” (*)

TRẦM THIÊN THU

(*) Ga 12:32

Lên đầu trang