THÁNH TÂM GIÊ-SU

6/11/2013 9:55:46 AM
Tháng 6: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hằng năm vào Tháng Thánh Tâm

Hình dung ''Tim'' Chúa bị đâm bằng đòng

Đứng bên Thập Giá khóc ròng

Mẫu Thân của Chúa nhìn ''Long Thể'' Ngài!

Người đời khinh miệt, chê bai:

''Đây Vua Do Thái!'': Mão gai quấn đầu...!!!  (1)

Lưỡi đòng nhọn hoắt, đâm sâu

Sau khi Chúa đã gục đầu, tắt hơi!!!

Nhưng mà ''Máu, Nước'' còn rơi

Thánh Gioan làm chứng từ nơi sườn Ngài!  (2)

''Máu'' là Hy Lễ Ngôi Hai

Là Ơn Cứu Chuộc trần ai đọa đày!

''Nước'' mang ý nghĩa thế này:

Đó là ''thức uống'' hằng ngày nuôi ta

''Gậy'' Mai-sen đập chảy ra  (3)

Một dòng nước ngọt để mà cứu dân

Nước là dấu chỉ Hồng Ân:

''Những ai thấy khát đến gần bên Ta''

Thánh Tâm có Nước chảy ra

Là Nguồn, Mạch Suối cứu ta phần hồn

Chúa ôi, con muốn ôm, hôn

Thánh Tâm của Chúa để ''chôn'' tội mình...!

Đức Quốc 2002

Đaminh Phan văn Phước

Ghi chú:

1. (Gioan 7, 38)

2. ''Gậy'' là ''tiền trưng'' cho ''Cây'' Thập Giá và cây có lưỡi ''đòng'' mà lính Do Thái đã dùng để đâm qua sườn của Chúa.

3. ''Nguyên nghĩa'' của chữ viết tắt ''INRI'' là ''Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum''. (Giê-su người Na-da-rét, Vua Do Thái''. (Tiếng Latinh không có chữ '' j, J ''. Cho nên, ở Đức, học sinh phải viết ''i'' hay ''I''.

Hồi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ đó là chữ Việt có nghĩa là ''bắt chước Chúa IN đúc như RI = giống hệt như thế này''!!!

Lên đầu trang