Thánh Phanxicô Assisi

10/4/2015 3:23:30 PM

Thánh Phanxicô Assisi,

Sống nghèo, nên Thánh, ít ai bì !

Từ bỏ gia cảnh giầu, quyền qúy.

Xác lập cho mình một hướng đi.

 

Màng chi vinh hoa với bạc tiền !

Yêu mến, thân thiện với thiên nhiên.

Thương giúp kẻ khó nghèo, bệnh tật.

Thu hút người tin phục khắp miền.

 

Thời Giáo Hội khủng hoảng - nguy cơ,

Khắp nơi đều chung một mối lo !

Ngài cùng Đaminh - hai cột trụ,

Chống đỡ, bảo toàn. Thoát rủi ro !

 

Dòng KHÓ NGHÈO Ngài lập - vững bền,

Ngày nay hiện hữu ở mọi miền.

Sống theo Linh đạo xưa - Tổ Phụ :

Phục vụ bệnh nhân, giúp nghèo hèn.

 

Mấy ai không biết KINH HÒA BÌNH?

Đó là lẽ sống với sinh linh !

Theo đó mà thực thi Đức Ái,

Hướng tới mai sau hưởng Phúc Vinh.

 

Xin Thánh Nhân nguyện giúp cầu thay,

Cho chúng con sống dưới thế này :

Biết KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI luôn mãi,

Để được về Thiên Quốc với Ngài.

 

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang